Strategi

Den enkle definition på en strategi er en metode, hvormed man vil nå fastsatte mål.

Vi kan hjælpe dig med alle faserne i strategiprocessen lige fra at afdække det nødvendige informationsbehov til at opstille strategien og ikke mindst sikre en valid implementering.

Grundlæggende er der 3 hovedelementer, som du skal forholde dig til.

  • Hvor befinder virksomheden sig nu?
  • Hvor skal virksomheden bevæge sig hen?
  • Hvordan kommer du fra hvor du er til hvor du vil hen?

Det er sjældent udfordringen at lave strategien, hvis man råder over den rigtige viden om kunderne og markedet mv. Som regel starter udfordringen for alvor i forbindelse med implementeringen og opnåelsen af det ønskede mål.

Hos Uplevel har vi en bred erfaring i at implementere kunde- og markedsføringsstrategier. Det handler om:

  • at gøre strategien målbar
  • at sikre forankring i hele organisationen
  • at sikre momentum i implementeringen

Kontakt os på info@uplevel.dk eller ring 7220 6603 for en uforpligtende snak om strategi.

Retention

Retention betyder direkte oversat ‘tilbageholdelse’. I bund og grund lyder det jo ikke særlig tiltalende, men i en forretningsmæssig sammenhæng er det netop det det drejer sig om – nemlig at fastholde kunderne.

Vi har mange års erfaring med udvikling af retention-strategier. Vi gennemgår din forretning og skaber i samarbejde med dig en plan for hvordan i skaber en tættere relation til kunderne og dermed mindsker frafald.

At holde på kunderne er ikke kun omkostningseffektivt og værdifuldt for virksomheden. Det er i høj grad også nødvendigt.

I mange virksomheder kommer 80% af salget typisk fra 20% af kunderne. Derfor kan man undre sig over, at de fleste markedsførings- og salgskampagner kun henvender sig til ny kunder.

I stedet for at fokusere på den næste salg, vil der som regel være meget større værdi i at uddybe forholdet til de eksisterende kunder.

Kontakt os på info@uplevel.dk eller ring 7220 6603 for en uforpligtende snak om hvordan din virksomhed kan udbygge relationen til eksisterende kunder.