Carl Stahl A/S

Carl Stahl A/S lagde i foråret 2015 en ambitiøs strategiplan for de kommende år. Som et led i denne plan skulle virksomheden gå fra at være en relativt anonym spiller på markedet til at spille en aktiv rolle og sætte dagsordenen på markedet for løftegrej.

Carl Stahl, Teknik og Tryghed

Et af de vigtigste redskaber til at sikre, at virksomheden når sine ambitiøse målsætninger er virksomhedens interne og især eksterne kommunikation. Carl Stahl ønskede således at opgradere og professionalisere sit fokus på virksomhedens kommunikation og til dette arbejde  valgte man Uplevel som den primære samarbejdspartner.

Helt konkret blev Uplevel bedt om at skabe en ny identitet og designlinje, der skulle være medvirkende til at markere Carl Stahl A/S som en væsentlig og stærk spiller på markedet.

Dette indebar bl.a.

 • Sabelsen af det nye slogan/PayOff – TEKNIK OG TRYGHED, som i dag går igen på alle virksomhedens danske platforme.
 • En ny designlinje for al virksomhedens kommunikation
 • En ny hjemmeside
 • Virksomhedens profiler på de sociale medier (Facebook og LinkedIn)
 • Udarbejdelse af div. kommunikationsmaterialer i form af salgsbrochurer, foldere, visitkort og PowerPoint-præsentationer mv.

Det nye design skaber en ren og international profil, der modsvarer mange af virksomhedens store kunder og signalerer professionalisme, styrke og seriøsitet.

Med det nye design fremstår Carl Stahl A/S nu som en professionel og moderne virksomhed med en enkel og let genkendelig ensartet grafisk profil alle de steder, hvor man optræder visuelt.

Dansk Mobil Beton

Uplevel blev allerede tilbage i 2013 bedt om at hjælpe Dansk Mobil Beton til at sikre sig en stærkere position på markedet for færdigblandet beton. Dette indebar bl.a. udarbejdelsen af en ny strategi, optimering af interne arbejdsprocesser samt en ny identitet og kommunikationsplatform.

Hos Dansk Mobil Beton er professionalisme, miljø, fleksibilitet og kundefokus i højsædet.

Dansk Mobil Betons nye logo.

Dansk Mobil Betons nye logo.

Vi startede således med at udvikle et nyt logo, der skulle underbygge og udtrykke Dansk Mobil Betons værdier og dermed underbygge kundernes opfattelse af Dansk Mobil Beton som seriøs leverandør af færdigblandet beton til alle typer byggeprojekter.

Logoet er meget firkantet i sin opbygning former. Den kantede form er både stilren og symboliserer en kraftfuld helhed. Samtidig skaber logoet en identitet der udstråler betonens styrke som byggemateriale.

Det nye logo opbygget markant anderledes end de traditionelle betonfirmaer og er dermed også med til at differentiere Dansk Mobil Beton fra konkurrenterne.

Samarbejdet med Dansk Mobil Beton indebærer desuden

 • Analyse af virksomhedens markedssituation
 • Gennemgang og optimering af interne processer (LEAN)
 • Ny hjemmeside
 • Ny designlinje
 • Udvikling af salgs- og markedsføringsmaterialer
 • Artikler til Industry Supply medierne (Building Supply, Licitationen, MesterTidende mv.

I dag varetager Uplevel al markedsføring for virksomheden og den daglige drift af hjemmesiden.

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti har via bestyrelsen i Ringsted ved flere lejligheder brugt Uplevel til at gennemføre rundspørger i forbindelse med politiske projekter. Dette har bl.a. været med til at give partiet en masse omtale i de lokale medier og sikret den konservative byrådsgruppe bedrfe argumenter og et folkeligt mandat, når der skal forhandles på tværs af de politiske partier i byrådet.

Rundspørge, Uplevel

Helt konkret har en rundspørge vedr. en større omlægning af Ringsted bymidte foretaget af Uplevet betydet, at et flertal i Ringsted Byråd under ledelse af Borgmester Henrik Hvidesten (V) justerede i de aktuelle planer og sikrede en bedre kommunikation overfor borgerne.

En rundspørge er generelt et godt værktøj til at tage temperaturen på konkrete sager eller projekter. Hos Uplevel har vi mange års erfaring i at hjælpe virksomheder, politiske organisationer eller interesseorganisationer i at tilvejebringe konkret viden om holdningerne blandt borgere eller udvalgte grupper.

Network Zealand

Allerede fra starten var Uplevel involveret i skabelsen af erhvervsnetværket Network Zealand. Netværket, der oprindeligt udspringer af Fonden Femern Belt Development’s projekt ‘Klar til nye muligheder’, skulle fra begyndelsen af 2015 fungere som et selvstændigt erhvervsdrevet netværk, baseret på betalende medlemmer.Logo high

Uplevel var fra starten med til at facilitere processen omkring skabelsen af den nye forening og har  desden leveret:

 • Foreningens navn og logo
 • En strategi  for foreningen
 • En gennemgang og tilpasning af foreningens vedtægter
 • Oplæg til en forretningsorden for bestyrelsen
 • Foreningens nye hjemmeside
 • Håndtering af foreningens profiler på de sociale medier
 • Artikler og nyheder på hjemmeside og sociale medier
 • Redigering af foreningens nyhedsbreve

I dag har vi en fast aftale med Network Zealand om administrativ support af foreningen ligesom vi administrerer hjemmeside og håndterer al markedsføring for netværket.

LF Services ApS

LF Services ApS er et nystartet selskab rettet mod markedet for formidling af arbejdskraft og mandskab i forbindelse med de store anlægsprojekter, som sættes i gang i de kommende år.

LF-logoEt af de vigtigste redskaber til at sikre, at virksomheden kommer godt fra start er synlighed i markedet og en professionel ekstern kommunikation. Derfor har man fra start fokus på at professionalisere virksomhedens kommunikation – og til opgaven omkring udviklingen af en ny hjemmeside valgte man Uplevel.

Før arbejdet med den nye hjemmeside gik i gang gennemførte vi en workshop med nøglemedarbejdere fra LF Services med henblik på at kortlægge brand identity, værdier og kundesegmenter mv., hvilket gav os den nødvendige indsigt, der skulle til, for at udvikle den rigtige hjemmeside til LF Services.

Klik på logoet ovenfor for at besøge LF Services’ nye hjemmeside.

Forældretilfredshedsmålinger for Roskilde private Realskole

SkoleIndex 2018

I 2016 valgte Roskilde private Realskole at indføre Uplevels SkoleIndex som det værktøj man fremover ville bruge til måle forældrenes tilfredshed med og loyalitet overfor skolen. Med SkoleIndex har Roskilde private Realskole fået et nyt stærkt værktøj, der giver et solidt grundlag for skolens udvikling i de kommende år – både fagligt og strategisk.

Baggrunden for at afholde forældre-tilfredshedsundersøgelser med jævne mellemrum er, at både bestyrelse og ledelse på skolen ønsker at få indsamlet brugbare data, der gør det muligt at måle kvaliteten af det arbejde, som laver på Roskilde private Realskole. I SkoleIndex fandt man således et solidt underbygget værktøj, der dels kan bruges til at følge udviklingen gennem tid, dels giver mulighed for at måle effekten af målrettede indsatser.

Den første undersøgelse blev gennemført i efteråret 2016 og i dette forår blev målingen gentaget. Det er meningen, at undersøgelsen skal gentages hvert andet år og således næste gang i foråret 2020.