Roskilde private Realskole har netop fået resultatet af SkoleIndex 2018

I 2016 valgte Roskilde private Realskole at indføre Uplevels SkoleIndex som det værktøj man fremover ville bruge til måle forældrenes tilfredshed med og loyalitet overfor skolen. Med SkoleIndex har Roskilde private Realskole fået et nyt stærkt værktøj, der giver et solidt grundlag for skolens udvikling i de kommende år – både fagligt og strategisk.

Baggrunden for at afholde forældre-tilfredshedsundersøgelser med jævne mellemrum er, at både bestyrelse og ledelse på skolen ønsker at få indsamlet brugbare data, der gør det muligt at måle kvaliteten af det arbejde, som laver på Roskilde private Realskole. I SkoleIndex fandt man således et solidt underbygget værktøj, der dels kan bruges til at følge udviklingen gennem tid, dels giver mulighed for at måle effekten af målrettede indsatser.

Den første undersøgelse blev gennemført i efteråret 2016 og i dette forår blev målingen gentaget. Det er meningen, at undersøgelsen skal gentages hvert andet år og således næste gang i foråret 2020.

Du kan læse rapporten her.