Roskilde Private Realskole valgte SkoleIndex

På Roskilde private Realskole har man med jævne mellemrum gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt skolens forældre, men ofte uden resultatet har været andet end en her og nu måling af forældrenes holdning til skolen og kvaliteten af undervisningen.

Der har således været tale om små undersøgelser, der har fra gang til gang har fokuseret forskellige temaer, der var relevante på det givne tidspunkt og som ikke gav et fyldestgørende billede af hvad forældrene eller kunderne, som de jo reelt er i en privatskole, mente om skolen. Samtidig har man fra skolens ledelse og bestyrelsen længe ønsket et mere solidt grundlag at arbejde ud fra, så det gælder forældrenes tilfredshed med det samlede skoletilbud.

Derfor indgik skolen et samarbejde med Uplevel, der har udviklet SkoleIndex. SkoleIndex er et værktøj der både tager temperaturen på forældrenes tilfredshed med og loyalitet overfor skolen. Samtidig gives et nuanceret billede af niveauet for læring og faglighed samt elevernes trivsel og det generelle undervisningsmiljø på skolen.

Med SkoleIndex har Roskilde Private Realskole fået et nyt stærkt værktøj, der giver et solidt grundlag for skolens udvikling i de kommende år – både fagligt og strategisk. Den seneste tilfredshedsundersøgelse er afviklet i efteråret 2016 og det er hensigten, at gentage den i foråret 2018, og efterfølgende hvert andet år.

Se en kort udgave af undersøgelsens resultater her.