Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme udkommet

Da arbejdsgruppen bag Vejledning for Dansk Kvalitetsturisme holdt sit afsluttende møde hos Dansk Standard d. 11. januar 2017, var en bred skare af de mere end 50 virksomheder og repræsentanter for turismeerhvervet til stede – her i blandt Uplevel.

Vejledningen er et af initiativerne bag Vækstplan for dansk turisme, som den daværende regering vedtog i 2014 med det formål, at fremme tiltrækningen af udenlandske turister. Vækstplanen kom som en reaktion på, at Danmark havde en lavere omsætning og færre besøgende turister end lande vi normalt sammenligner os med på turistområdet.

Den nye vejledning er et godt værktøj for en branche er igennem mange år har været under pres og giver en række gode anvisninger og værktøjer, der kan medvirke til at forbedre kvalitet og service på både destinations- og aktør niveau.

Flere af turismeerhvervets brancheorganisationer har  allerede taget vejledningen til sig og vil bruge den aktivet i forhold til medlemmerne. Den nye vejledning bliver i øvrigt også pensum på serviceøkonom-uddannelsen på erhvervsakademi Dania.

Læs mere om den nye vejledning og download den gratis her.